Verbeter je IT-diensten met Servitect's ITSM Dashboard

ITSM Dashboard

In de wereld van IT-dienstverlening en IT-servicemanagement zijn informatie en inzicht cruciaal om effectieve beslissingen te nemen. Daarom hebben wij een dashboard ontwikkeld dat data uit servicemanagementtools zoals TopDesk, Ultimo, 4me of ServiceNow verzamelt, verrijkt en die presenteert op een heldere en inzichtelijke manier. Dit stelt je in staat om niet alleen je diensten en werkwijze te analyseren, maar ook om de productiviteit te verbeteren en resultaatgericht te werken. Wil je weten hoe? Je leest het in dit blog.

 

Datagedreven ITSM

De kern van effectieve dienstverlening en IT-servicemanagement ligt in het begrijpen van data. Het ITSM Dashboard biedt een diepgaand inzicht in de prestaties van verschillende teams en processen, waardoor je trends, groei en verbeterpunten kunt identificeren. Door de data uit je servicemanagementtool te visualiseren, laat het dashboard zien hoe je teams en processen gericht kunnen werken aan de optimalisatie van de resultaten.
 • Diepgaand inzicht in prestaties
  Het dashboard biedt niet slechts een oppervlakkig overzicht, maar dringt door tot de kern van de prestaties van de teams en processen. Het onthult trends, groeipatronen en cruciale verbeterpunten die anders wellicht verborgen zouden blijven. Door de rijke datavisualisaties kun je nuances begrijpen die voorheen onopgemerkt zouden zijn gebleven.

 • Identificeren van trends en groei
  Het ITSM Dashboard stelt teams en processen in staat om niet alleen de huidige staat van zaken te begrijpen, maar ook om toekomstige trends en groeimogelijkheden te identificeren. Dit legt de basis voor proactieve maatregelen in plaats van reactieve correcties.

 • Gerichte optimalisatie en maximalisatie van resultaten
  Het verzamelde inzicht dient als kompas om gerichte optimalisaties te plannen en uit te voeren. Door zich te richten op specifieke gebieden die verbetering behoeven, kun je je operationele efficiëntie verbeteren en de resultaten maximaliseren. Dit kan variëren van het stroomlijnen van serviceprocessen tot het verlagen van de doorlooptijd.

 • Stimuleren van datagedreven besluitvorming
  Een data-gedreven aanpak stimuleert een cultuur van nauwkeurige en gefundeerde besluitvorming en onderlinge samenwerking. Teams kunnen sneller en met meer vertrouwen actie ondernemen, gebaseerd op de inzichten die het ITSM Dashboard biedt. Dit zorgt voor een veerkrachtiger servicemanagement, omdat beslissingen gebaseerd zijn op feiten in plaats van vermoedens.

 • Geen kennis van ITSM-tooling of BI nodig
  Door de heldere visualisaties in het ITSM-dashboard is ervaring met andere ITSM-tooling overbodig. Iedere leidinggevende kan met eenvoudige keuzes de relevante informatie en trends inzichtelijk krijgen. Ook is de beschikbaarheid en inzet van Power-BI-kennis en statistiek niet nodig om het dashboard op te bouwen en te onderhouden.

 • Direct aan de slag
  Het dashboard is ingericht op de basisprocessen die in iedere IT-organisatie voor komen. Door deze standaardisatie kan het ITSM Dashboard vaak in één dag operationeel zijn en kun je direct aan de slag.

Van taakgericht naar resultaatgericht

Traditioneel gezien lag de focus binnen IT vaak op het voltooien van taken en techniek. Teams waren gefocust op het afvinken van actiepunten zonder altijd de bredere impact op de IT-dienst te herkennen of te begrijpen. Het ITSM Dashboard brengt hierin verandering door een verschuiving van deze taakgerichte cultuur naar een meer resultaatgerichte benadering.

Door de waardevolle inzichten die het dashboard biedt, krijgen teams niet alleen een beter begrip van de taken die ze uitvoeren, maar ook van hoe die taken bijdragen aan de algehele serviceprestatie. Het dashboard biedt een holistisch beeld van de prestaties, waardoor teams hun focus kunnen verleggen van puur het voltooien van taken naar het behalen van meetbare resultaten die in lijn zijn met de bredere strategische doelstellingen van de organisatie.

De mogelijkheid om data te analyseren en trends te identificeren stelt teams in staat zich aan te passen en processen te optimaliseren om zo effectiever te worden. Ze kunnen zich concentreren op activiteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de dienstverlening. Dit leidt tot een verschuiving van reactief naar proactief handelen.

Het behalen van meetbare klantresultaten wordt de nieuwe norm binnen het servicemanagement. Teams kunnen zich richten op KPI’s en doelstellingen die een directe impact hebben op de algehele prestatie van de organisatie. Deze verschuiving naar resultaatgericht werken verhoogt niet alleen de efficiëntie van het servicemanagement, maar versterkt ook de wendbaarheid van de organisatie, waardoor deze beter kan inspelen op veranderingen en kansen in de markt.

Bevorderen van samenwerking

Een van de grootste uitdagingen binnen een IT-organisatie, is het creëren van een uniform begrip en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende processen, afdelingen en teamleden. Het ITSM Dashboard fungeert als een centraal knooppunt waar alle relevante data en cijfers samenkomen. Dit biedt niet alleen inzichten, maar versterkt ook de teamdynamiek.

Door het delen van dezelfde data en cijfers binnen het dashboard, ontstaat er een gedeeld begrip van de situatie en de prestaties van de IT-organisatie. Dit uniforme begrip creëert een gemeenschappelijke basis voor discussies, besluitvorming en actieplannen, waardoor teams niet langer vanuit verschillende invalshoeken opereren.

Het dashboard maakt het mogelijk dat alle betrokken teamleden, van managers tot supportmedewerkers, toegang hebben tot dezelfde inzichten. Dit versterkt niet alleen de informatiestroom binnen de organisatie, maar bevordert ook een transparante en open cultuur.

Het resultaat is een omgeving waarin samenwerking gestimuleerd wordt. Teamleden kunnen gemakkelijker ideeën delen, gezamenlijke doelen stellen en gezamenlijk werken aan verbeteringen. Het ITSM Dashboard vormt zo niet alleen een instrument voor datagedreven besluitvorming, maar ook een katalysator voor een meer samenhangende en effectieve teamdynamiek.

Vraag onze demo aan

Wil je ook de werkdruk van je IT-teams verlagen en hun productiviteit verbeteren? En maak je graag kennis met het ITSM Dashboard? Vraag dan nu een demo aan! Bel ons op 088 – 20 34 000 of vul het formulier in, dan nemen we binnen 1 werkdag contact met je op.

Vul je gegevens in

Meer weten over Servitect?

Neem gerust contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar op 088 – 20 34 000 of stuur een e-mail naar info@servitect.com dan nemen we binnen 1 werkdag contact met je op: