ITSM Gebruikers-enquête

Weet hoe je klanten je dienstverlening ervaren

Gebruikerstevredenheid staat bij vrijwel iedere IT-manager bovenaan zijn doelstellingen. En toch heeft vrijwel niemand een actueel inzicht in hoe tevreden de eindgebruikers nu zijn. De laatste rapportage is vaak meer dan een half jaar oud.

Bepaal de kwaliteit van de IT-dienstverlening

Gebruikerstevredenheid bepaalt de kwaliteit van je IT-dienstverlening. Door deze tevredenheid in beeld te brengen ontstaat belangrijke stuurinformatie om de IT-dienstverlening te verbeteren, en de effecten van gemaakte keuzes te zien. Dat kan met de ITSM Gebruikersenquête. 

In de online ITSM gebruikersenquête worden aan eindgebruikers vragen gesteld over hun ervaring met de IT-diensten en de IT-afdeling. Ook kunnen gebruikers aangeven welke punten verbetering behoeven en suggesties en commentaar geven. De enquête is anoniem, maar gebruikers kunnen ook aangeven dat ze benaderd mogen worden voor verdere toelichting.

De ITSM Gebruikersenquête wordt online aangeboden. De resultaten worden door ons verzameld en uitgewerkt in een inzichtelijke rapportage. Indien gewenst wordt deze met ons besproken om zo tot een goede analyse te komen. Daarna worden actiepunten gedestilleerd en een terugkoppeling opgesteld die gecommuniceerd wordt naar de deelnemers en naar de IT-afdeling. Om een trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de gebruikerstevredenheid te krijgen kan de enquête periodiek herhaald worden.

Informatiebeveiligingsnormen beschrijven een groot aantal eisen. Om hieraan te voldoen moeten veel inrichtings- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het beschrijven en aansturen van deze activiteiten is specialistisch werk en kost veel tijd. De ITSM compliancy tool geeft voor de belangrijkste normen aan welke activiteiten een IT-organisatie moet uitvoeren om aan deze kwaliteitsnorm te voldoen. Ook geeft de tool aan welk IT-proces en functionaris verantwoordelijk is voor de correcte opzet, bestaan en werking. Hierdoor sluit de uitvoering aan op de bestaande werkwijze van de IT-organisatie. De monitor in de tool geeft een actueel beeld van de mate waarin de organisatie al aan de eisen voldoet, dit bevordert het bewustzijn. Met de compliance tool bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook kosten. Zo wordt het voldoen aan de eisen een stuk eenvoudiger en integraal onderdeel van de werkwijze.

Het invullen van de enquête vraagt niet meer dan 10 minuten. De enige inspanning die er is, bestaat uit het versturen van de uitnodigingen en het doorspreken van de resultaten met Servitect en het communiceren met de gebruikers en je team.

Heb je vragen over de ITSM Gebruikersenquête, neem dan gerust contact met ons op:

Meer weten over de ITSM Gebruikersenquête?

Neem gerust contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar op 088 – 20 34 000 of stuur een e-mail naar marketing@servitect.com dan nemen we binnen 1 werkdag contact met je op: