ITSM Beheerders-enquête

Weet wat er leeft op de werkvloer

Om de IT-dienstverlening en de IT-afdeling goed te organiseren is het essentieel te weten hoe de professionals en leiders zelf de dagelijkse gang van zaken ervaren en waarderen.

Stel vragen

Er is maar 1 manier om er achter te komen hoe de professionals en de leiders zelf de dagelijkse gang van zaken ervaren en waarderen, en dat is het stellen van vragen. En dat is exact wat de ITSM beheerdersenquête biedt: inzicht in de mening, ideeën en wensen van leiders en professionals door het stellen van gestructureerde vragen.

Het is essentieel om te weten hoe de afdeling de huidige werkwijze waardeert en de ideeën te horen om deze verder te verbeteren. Door de enquête periodiek te herhalen ontstaat trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de afdeling.

Informatiebeveiligingsnormen beschrijven een groot aantal eisen. Om hieraan te voldoen moeten veel inrichtings- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het beschrijven en aansturen van deze activiteiten is specialistisch werk en kost veel tijd. De ITSM compliancy tool geeft voor de belangrijkste normen aan welke activiteiten een IT-organisatie moet uitvoeren om aan deze kwaliteitsnorm te voldoen. Ook geeft de tool aan welk IT-proces en functionaris verantwoordelijk is voor de correcte opzet, bestaan en werking. Hierdoor sluit de uitvoering aan op de bestaande werkwijze van de IT-organisatie. De monitor in de tool geeft een actueel beeld van de mate waarin de organisatie al aan de eisen voldoet, dit bevordert het bewustzijn. Met de compliance tool bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook kosten. Zo wordt het voldoen aan de eisen een stuk eenvoudiger en integraal onderdeel van de werkwijze.

Alle organisaties die moeten en willen voldoen aan één of meerdere informatiebeveiligingsnormen.

De ITSM compliancy tool is een web-applicatie waarin de voor u geldende normen worden ontsloten en de activiteiten worden gekoppeld aan de verantwoordelijk processen en functionarissen. De monitor kan opgenomen worden in het ITSM-management dashboard.

De ITSM compliancy tool kan door iedere IT-organisatie worden toegepast, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ISM-methode of ISM-licentie.

Heeft u vragen over de Compliancy Tool, neemt u dan gerust contact met ons op:

Meer weten over de ITSM Beheerdersenquête?

Neem gerust contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar op 088 – 20 34 000 of stuur een e-mail naar marketing@servitect.com dan nemen we binnen 1 werkdag contact met je op: